Upotettiinko Titanic tahallaan, upotetaanko Suomi tahallaan?

08.01.2024

Verkkosieppaus_8-1-2024_233523_yle.fi.jpeg

Titanicin uppoamiseen 15.04.1912 liittyy monia epäselvyyksiä ja siksi Titanicin uppoamisesta on esitetty muutama eri versio. Hurjimmat teoriat väittävät, että Titanic upotettiin tahallaan ja niille väitteille löytyy myös perusteita. Maailmassa oli yli 100 vuotta sitten erittäin vaikutusvaltaisia ihmisiä, aivan kuten on nytkin, joten kaikkea ikävää on jo tuolloin kulissien takana tapahtunut ja sovittu. Inhimillisesti tuntuu karmealta edes ajatella, että Titanic mahdollisesti upotettiin tahallaan pienen piirin etujen vuoksi, mutta ikävä kyllä mikään ei ole mahdotonta ja joidenkin ahneudella ei ole mitään rajaa. Onko Titanicin tahallaan upottaminen totta vai tarua, siihen emme ehkä koskaan saa täysin varmaa vastausta.

Tällä hetkellä moni kansalainen on alkanut epäilemään, että upotetaanko Suomi tahallaan? Suomen talous sukeltaa pahasti ja Suomi on luopunut puolueettomuudestaan, sekä antanut maailman sotaisimman maan käyttöön 15 sotilastukikohtaa. Ennen Nato-jäsenyyttä valtamedia mainosti, että jäsenyys tuo investointeja Suomeen, sekä kaikkea muutakin hyvää. Tällä hetkellä kuitenkin konkurssit ovat Suomessa ennätyslukemissa ja uutisoidaan jättilomautuksista. Valehteliko valtamediat meille tietoisesti, vai olivatko vain tietämättömiä ja eivät nähneet asioiden laajempia kokonaisuuksia?

Energia- ja ulkopolitiikka vaikuttaa tällä hetkellä epäonnistuneelta, kun kovilla pakkasilla kohtuuhintaista sähköä ei pystytä kansalaisille tarjoamaan. Kansalaisten ostovoima on heikentynyt ja jatkuvasti tulee lisää työttömiä, mutta silti poliitikoidemme pääasia ei tunnu olevan Suomen nostaminen jaloilleen, vaan enemmän keskitytään esim. Unkarin ja Venäjän arvostelemiseen.

Edelleenkään poliitikkomme eivät jostain syystä halua keskustella mitä kaikkea Ukrainan sotaan liittyy, eivätkä myöskään rauhaa aja aktiivisesti. Venäjän hyökkäys oli väärin, mutta asioiden taustat ja tapahtumat pitäisi tuoda rehellisesti julkisuuteen ja kertoa suomalaisille mitkä kaikki tapahtumat vuodesta 2014 alkaen johtivat Ukrainan sotaan.
Suomen olisi heti helmikuussa 2022 pitänyt ottaa aktiivinen rauhantekijän rooli, mutta sen sijaan presidentti Niinistö lensikin kiireellä USA:aan neuvottelemaan. Onko Suomi niin alisteinen EU:lle ja USA:lle, ettei edes rauhantyötä saa tehdä kuin vain EU:n ja USA:n ehdoilla ja luvalla?
Vai oliko niin, että rauhasta ei Washingtonissa keskusteltu sanallakaan, vaan Suomi vain piti saada kiireellä ja kansalta mitään kysymättä sotaliitto Natoon.

Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa 1300km, joten jo pelkästään Suomen sijaintiin vetoamalla olisi Suomi aivan hyvin voinut jättää aseet lähettämättä Ukrainaan ja sen sijaan lähettää kaikenlaista muuta apua. EU:lla ei olisi ollut asiaan mitään sanomista kun karttakirjaa katsovat, ja jos samalla Suomi olisi toiminut rauhan välittäjänä konfliktissa olisi tilanne ollut kaikkien kannalta parempi. On erittäin ikävää Suomenkin kannalta, kun USA kumppaneineen esti rauhan tulemisen Ukrainaan maaliskuussa 2022, olemme siis jollain tasolla tuossa päätöksessä mukana olleet, jonka takia todennäköisesti sadat tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä.
Vai onko Suomen valtiojohdolle edes kerrottu maaliskuussa 2022 yhtään mitään, missä sopassa olemme mukana?

Liian monessa asiassa historia toistaa itseään ja tästä sabotoidusta rauhasta tulee mieleen ensimmäinen maailmansota. Melko vahvoja todisteita on siitä, että ensimmäisessä maailmansodassa Saksa ehdotti rauhaa Englannille, tilanteessa jossa Saksan maaperällä ei ollut sodittu ollenkaan. Rauha olisi varmaan tullutkin, mutta joukko erittäin vaikutusvaltaisia henkilöitä lupasi hankkia USA:n mukaan sotaan, "pientä" vastapalvelusta vastaan.
Ja kuten historiankirjoista voimme lukea, USA saatiin mukaan sotaan Euroopassa, sotaan joka ei sille kuulunut ollenkaan. Tuostakin sabotoidusta rauhasta seurasi valtava määrä ihmishenkien menetyksiä, mutta jos isoista asioista ovat päättämässä mielisairaat sotahullut, niin uhrimäärilläkään ei yleensä ole merkitystä.

Onko Suomi jonkinlainen globalistien koekenttä, jossa testataan miten jotkut asiat menevät täällä läpi ja miten suomalaiset reagoivat niihin vai reagoivatko ollenkaan? Tällä hetkellä Suomen taloustilanne näyttää menevän huonoon suuntaan, eikä turvallisuuspuolellakaan näytä menevän paremmin, kun melko moni on sitä mieltä, että Suomesta on tullut USA:n vasalli, ja se harvoin on hyvä asia jos on maailman sotaisimman maan vasalli.

Kuinka pitkälle poliitikkomme ja valtiojohtomme antaa Suomen alamäen mennä, ennen kuin aletaan tunnustamaan tosiasioita, vai onko Suomi valmis vaikka romuttamaan taloutensa isäntiään miellyttääkseen? Onko isäntämme EU vai USA, vai molemmat, se jääköön lukijoiden itsensä arvioitavaksi.


Tampereen Sanomat NetMagazine, kansan ja totuuden puolella

Jutun kuvakaappaus osoitteesta: Stora Enso varautuu lomautuksiin Anjalankosken tehtailla – koskevat yli 500:aa työntekijää | Kymenlaakso | Yle

   

Aiheeseen liittyen:

Titanic_FED_oppositio_hukkui.jpg
    
    
Titanic_FED.jpg
   

 

  

Juttu tietokoneella englanniksi käännettynä: 

Was the Titanic sunk deliberately, is Finland deliberately sunk?

There are many ambiguities surrounding the sinking of the Titanic on 15.04.1912 and therefore a few different versions of the sinking of the Titanic have been presented. The wildest theories claim that the Titanic was deliberately sunk, and there are grounds for those claims. More than 100 years ago, there were very influential people in the world, just as there are now, so all the bad things have happened and agreed behind the scenes. Humanly speaking, it seems horrible to even think that the Titanic may have been deliberately sunk for the interests of a small circle, but sadly nothing is impossible and there is no limit to the greed of some. Whether the deliberate sinking of the Titanic is true or false, we may never have a definite answer.

At the moment, many citizens have begun to doubt whether Finland is being sunk deliberately. Finland's economy is taking a big dive and Finland has given up its neutrality and made 15 military bases available to the world's most belligerent country. Before NATO membership, the mainstream media advertised that membership would bring investments to Finland, as well as all other good things. At the moment, however, bankruptcies in Finland are at record levels and there are reports of massive layoffs. Did the mainstream media knowingly lie to us, or were they just ignorant and didn't see the bigger picture?

Energy and foreign policy seem to have failed at the moment, as it is not possible to provide citizens with affordable electricity in severe frosts. The purchasing power of citizens has weakened and more and more people are becoming unemployed, but even so, the main concern of our politicians does not seem to be to get Finland back on its feet, but rather to focus more on, for example, the United States. Criticising Hungary and Russia.

For some reason, our politicians still do not want to discuss everything related to the war in Ukraine, nor do they actively promote peace. Russia's invasion was wrong, but the background and events should be honestly disclosed to the public and Finns should be told what all the events since 2014 led to the war in Ukraine.
Finland should have taken an active peacemaker role in February 2022, but instead President Niinistö flew to the United States in a hurry to negotiate. Is Finland so subordinate to the EU and the USA that even peace work can only be done on the terms and with the permission of the EU and the USA?
Or was it the case that peace was not discussed at all in Washington, but that Finland just had to join NATO in a hurry and without asking the people?

Finland and Russia share a border of 1300 km, so simply by referring to Finland's location, Finland could very well not send weapons to Ukraine and instead send all kinds of other assistance. The EU would have had no say in the matter when looking at the map book, and if Finland had also acted as a peace mediator in the conflict, the situation would have been better for everyone. It is also very unfortunate for Finland that the United States and its partners prevented peace in Ukraine in March 2022, so we have been involved in that decision on some level, which has probably caused hundreds of thousands of people to lose their lives.
Or has the Finnish government even been told anything in March 2022 about what mess we are involved in?

In too many respects, history repeats itself, and this sabotaged peace reminds us of the First World War. There is quite strong evidence that in World War I, Germany proposed peace to England, in a situation where there had been no war at all on German soil. Peace would probably have come, but a number of very influential figures promised to get the U.S. involved in the war, in exchange for a "small" favor.
And as we can read in the history books, the United States was involved in a war in Europe, a war that did not belong to it at all. Even that sabotaged peace resulted in a huge loss of life, but if big things are decided by mentally ill war madmen, the number of casualties usually doesn't matter either.

Is Finland some kind of testing ground for globalists, testing how some things go through here and how Finns react to them, or do they react at all? At the moment, Finland's economic situation seems to be going in a bad direction, and things don't seem to be going better on the security side either, as quite a few people think that Finland has become a vassal of the United States, and that is rarely a good thing if you are a vassal of the world's most belligerent country.

How far will our politicians and leaders allow Finland's decline to go before acknowledging the facts, or is Finland prepared to wreck its economy to please its masters? Whether our host is the EU or the USA, or both, is a matter for the readers themselves to judge.


Tampereen Sanomat NetMagazine, on the side of the people and truth

Screenshot of the story: Stora Enso prepares for temporary layoffs at Anjalankoski mills – affecting more than 500 employees | Kymenlaakso | Yle

 

 

31.03.2024Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!
06.02.2024Ehdotus presidentinvaaleihin, kirjoita äänestyslippuun: JFK
05.02.2024Ensin puukkoa selkään ja sen jälkeen leipää kassista
03.02.2024Oletko sinäkin joskus väsähtänyt moniin maailman valheisiin?
02.02.2024Markku Uusipaavalniemi ja totuus rahasta osat 1-3
01.02.2024Kuka nostaa Suomen montusta?
31.01.2024THL ei ota vastaan kansalaisten puheluita koronarokotehaitoista
30.01.2024DCA-keskustelu Turku 13.1.2024
29.01.2024Suomen presidentinvaalit 2024 on illuusio demokratiasta
27.01.2024Presidentinvaaleista puuttuu yksi erittäin tärkeä asia

Siirry arkistoon »