Vuonna 2000 myytiin 57 000 suomalaista velkaorjuuteen ulkomaiselle perintäyhtiölle (Arsenal-kauppa)

13.01.2024

Arsenal_kauppa_1999.jpeg

Pieni muistutus lähihistoriasta miten päättäjät tavallisia ihmisiä kohtelee, ja miten joillekin päättäjille monikansallisten jättifirmojen etu on tärkeämpi kuin joidenkin suomalaisten etu.
Arsenal-kauppa 31.03.2000 on järkyttävä muistutus, miten vähän päättäjät välittää Suomesta ja suomalaisista, kun 57 000 suomalaista yrittäjää joutui perintäfirmojen riiston kohteeksi, vaikka vaihtoehtona olisi ollut ratkaista asia Suomen hyvinvoinnin kannalta paljon järkevämmin.

Ja kuten kuvioon kuuluu, niin kukaan päättäjistä ei ole koskaan joutunut tuosta vastuuseen. Suomen vieminen tahallaan syvään lamaan + Arsenal-kauppa on myös eräänlainen kansanmurha, joka johti kymmenien tuhansien suomalaisten talouden romahtamiseen ja ikävä kyllä monille se oli liikaa, moni sairastui vakavasti tai päätyi itsemurhaan.
Arsenal-kauppakirja on julistettu salaiseksi vuoteen 2025 saakka, joten ihan puhtaat jauhot ei tuolloin olleet pussissa kun sopimuksia allekirjoiteltiin.

Tämäkin asia herättää taas kysymyksen, että onko monikansallisilla jättifirmoilla valta yli poliitikoiden, vai miksi isot perintäyhtiöt ovat saaneet niin vapaasti kovia perintäkuluja karhuta tavallisilta ihmisiltä? Nyt, kun Suomen eduskunta on viemässä Suomea kohti pahaa taantumaa, ja jos samaan aikaan vielä kohtuuttomat perintäkulut aiheuttaa sen ettei pienestä palkasta jää mitään käteen, niin moni valitsee mieluummin sosiaaliviraston “tilipussin” kuin töissä käymisen. Tuossa yhtälössä on vaarana se, ettei Suomi moneen vuoteen pääse jaloilleen.

Moni pienyrittäjä saattaa joskus joutua vaikeuksiin myös ilman omaa syytään ja Suomessakaan ei ole mitenkään harvinaista, että joku huonomman moraalin kilpaileva yritys järjestää (suhteillaan) kilpailijalleen ongelmia jos kilpailija on saamassa liian isoa jalansijaa markkinoilta. Yrittäjät ovat yleensä innokkaita ja idearikkaita, mutta jos esim. pienyrittäjä ei korkeiden perintäkulujen takia halua enää jatkaa toimintaansa vaan lähtee sosiaaliviraston luukulle, on se valtava tappio Suomelle jos aiemmin innokkaat ihmiset jäävät sohvalle makaamaan.

Nykyään on myös yleistynyt kuvio, jossa yritys myy saatavansa pienellä summalla perintäfirmalle ja perintäfirma sitten alkaa sitä perimään täysimääräisenä, lisäten siihen valtavia kuluja päälle, kunnes se pieni summa on kasvanut jopa 15-20 kertaiseksi, joskus jopa vieläkin suuremmaksi. Voisi kuvitella, että pienemmilläkin katteilla toiminta olisi kannattavaa. Mutta tuo toisaalta selittää miksi näin pienessä maassa jotkut perintäfirmat tekevät yli 100 miljoonan liikevaihtoa vuodessa. Ja jos vielä perintäfirman omistus on ulkomailla niin suomalaisilta talousahdinkoon joutuneilta ihmisiltä kerätyt rahat päätyvät ulkomaille, sekä totta kai myös sijoittajien taskuihin jos kyseessä on pörssiyritys.

Vuonna 2020 oli 85 000 pienituloisen suomalaisen sairaalalaskut ym. sote-maksut ulosotossa(yht. 663 000 laskua), ja kun nuo 663 000 laskua menee perintätoimiston myllyn läpi niin silloin saa taas sijoittajat mukavasti kaviaaria leivän päälle.

Tämän lehden toimituksella on seurannassa mielenkiintoinen perintäkuvio, jossa vuosia vanhaa sähkölaskua peritään, sähkölaskun alkuperästä ei ole 100 prosenttista varmuutta. Asiakas on kuitenkin monta kertaa muuttojen yhteydessä sähköä tilannut samasta paikasta johon lasku on väitetysti jäänyt maksamatta, eikä puhelimessa sähköyhtiö ole koskaan muistuttanut mahdollisesta vanhasta maksamattomasta laskusta. 
Kyseinen lasku oli summaltaan n.94 euroa ja nimeltä mainitsematon sähköyhtiö on myynyt laskun nimeltä mainitsemattomalle perintäfirmalle arviolta 25-30 eurolla, ja nyt vuosien jälkeen perintäfirma perii asiakkaalta n.530 euroa kyseisestä laskusta. Kohtuullisen hyvä kate liiketoiminnassa? Tuollaisista katteista ja tuotoista olisi jopa Al Capone ollut kateellinen.


Tampereen Sanomat NetMagazine, kansan puolella

Jutun kuvakaappaus osoitteesta: PowerPoint-esitys (eduskunta.fi)

Huom: jutussa esitetyn sähkölaskun myyntihinta perintäyhtiölle on vain arvio. 

  

   Kohdasta 4.50 eteenpäin Arsenal-kauppa.

  
 
  
  
   
   
   
  
  

Lainaus osoitteesta: Erkki Ahon blogi: Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa? (kalajokinen.blogspot.com)

"Mikä on Aktiv Hansa-kauppa?

Arsenal sai valtiontalouden tarkastusviraston raportin salaiseksi sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan markan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastaa ministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes. Syyllistyikö ministeri Siimes rikollisten suojeluun suostuessaan asioiden julistamiseksi salaisiksi? Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal-omaisuudenhoitoyhtiöiden saatavat. Nämä 12,2 miljardin saatavat (76 000 saatavaa) myytiin 5 %:lla todellisesta arvosta. Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Luottojen myymisestä ei ole virallista päätöstä.

Helsingin Sanomien 1.4.2000 julkistaman uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siten perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 36 luvun 1-3 §:ssä (petos). Kysymys on törkeästä petoksesta, jos asiaa tarkastellaan Suomen rikoslain pohjalta. Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa vuonna 2000: tuhannesta tarkastetusta reklamaatiosta noin kymmenesosa todettiin aiheellisiksi; lainaa ei enää ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin sisältyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Kauppasopimukseen sisältyi myös klausuuli, jonka mukaan, jos kauppasummaa pienennetään Suomen valtion toimenpitein, koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Sidottiinko tällä klausuulilla jo lainsäädäntövaltaakin? Ylittikö sopimus laillisuuden rajat? Miksi asiakirjat on julistettu salaisiksi vuoteen 2025 saakka? Onko kysymyksessä rikosten peittely ja rikollisten suojelu ja törkeä petos?

Törkeä petos?

Omaisuudenhoitoyhtiöt Arsenal Oyj, Arsenal-SSP Oy ja Arsenal-Silta Oy myivät 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla yhteensä noin 76 000 saatavaa, pääoma-arvoltaan noin 12 miljardia markkaa, 600 miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C&A Finland Oy:lle. Kysymyksessä oli siis Suomen oloissa erittäin suuri kauppa. Kaupalle antoi hyväksyntänsä omaisuudenhoitoyhtiöiden valtio-omistajan puolesta toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes. Aiemmin hän oli ilmoittanut, että saatavia ei myydä ulkomaalaisille perintäyhtiöille. Näin lienee kuitenkin tosiasiassa tapahtunut. Arsenal-kauppojen alkuperäistä kauppahintaa on pidettävä kohtuuttoman alhaisena. Velalliset olisivat lähes poikkeuksetta olleet valmiit ostamaan itsensä vapaiksi maksamalla viisi prosenttia myydyistä veloistaan vapaaehtoisesti. Tätä tarkoittanut todellinen sovintomenettely olisi ollut myös omaisuudenhoitoyhtiöt omistavan valtion kiistaton etu. Nyt taloudelliset tappiot koituvat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi, kun taas voitot siirtyvät perintäyhtiöiden ulkomaalaisten omistajien hyödyksi. Kansantaloudenkin tappiot lienevät mittavat. On syytä epäillä, että Aktiv Hansa kaupalla peiteltiin Arsenalin ja pankkien rikolliset toimet.

Oikeusministeri Tuija Braxin lausuma Rakennuslehdelle

Ulosottolain 3:6 §:n muutoksen esteenä on Arsenal velkojen (Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittaman) myyntisopimuksen ehto, joka estää myyjää (valtiota) muuttamaan lakeja ostajan ostettujen saamisten arvoa heikentävästi. Tämä lainmuutosehto koskee muun muassa ulosottolakia.Mikäli lakia muutetaan joutuu myyjä korvaamaan ostajalle kaupan kohteen käyvän arvon. Tämä info oli jo vuosia sitten eduskunnan käytäväkeskusteluissa, kun ensimmäisen kerran mainittua pykälää pyydettiin muuttamaan.

Perustuslain vastainen sopimus

Kauppaehtoihin sisältyvän sitoumuksen pidättäytymistä lainmuutoksilta on pidettävä myös kohtuuttomana ja vähintään kyseenalaisena myös valtiosääntöoikeuden kannalta. Kauppasopimus on Suomen perustuslain vastainen. Suomen perustulain 29 §:n mukaan kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Menettely, jolle ministeri koko hallituksen puolesta on antanut hyväksynnän, näyttää sitovan veronmaksajille aiheutuvien lisätappioiden uhalla eduskunnan ja kansanedustajan lainsäädäntö- ja aloitevaltaa. Kuitenkaan eduskuntaa sitovia kauppaehtoja ei ole saatettu eduskunnan hyväksyttäviksi.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla Arsenal-omaisuudenhoitoyhtiöiden saatavat. Ostajat ovat perineet saatavia noin 57 000 velalliselta. Perinnässä on myös sellaisia velkoja, joita ei ole pitkiin aikoihin yritettykään periä ja jotka ovat tulleet jo maksetuiksi joko velallisen tai takaajan toimesta tai muutoin, mutta joita koskevia velkakirjoja ei ole aikanaan asianmukaisesti mitätöity ja/tai palautettu velallisille. Toinen hämmästystä aiheuttanut asia on se, että Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ovat omaksuneet selkeästi muista velkojista poikkeavan menettelyn velkasovinnoissa. Nämä yhtiöt eivät tee ns. nollaohjelmia, eivätkä viittä vuotta lyhyempiä maksuohjelmia. Yleensä maksuohjelmat ovat kahdeksan vuoden mittaisia ja niissä on yleisenä pidettävästä menettelystä poikkeavia purkuehtoja.
  
  
  
   
31.03.2024Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!
06.02.2024Ehdotus presidentinvaaleihin, kirjoita äänestyslippuun: JFK
05.02.2024Ensin puukkoa selkään ja sen jälkeen leipää kassista
03.02.2024Oletko sinäkin joskus väsähtänyt moniin maailman valheisiin?
02.02.2024Markku Uusipaavalniemi ja totuus rahasta osat 1-3
01.02.2024Kuka nostaa Suomen montusta?
31.01.2024THL ei ota vastaan kansalaisten puheluita koronarokotehaitoista
30.01.2024DCA-keskustelu Turku 13.1.2024
29.01.2024Suomen presidentinvaalit 2024 on illuusio demokratiasta
27.01.2024Presidentinvaaleista puuttuu yksi erittäin tärkeä asia

Siirry arkistoon »