Nyt on aika panna piste keskustelulle, miksi Suomi liittoutui Saksan kanssa toisessa maailmansodassa?

20.01.2024

Tali-Ihantala.jpg

Siitä asti kun Jatkosota loppui on usein Suomea syyllistetty kun liittoutui Saksan kanssa. Nyt olisi jo korkea aika tuoda julkisuuteen asioita jotka todennäköisesti johtivat tuohon liittoutumiseen. Toisen maailmansodan historiassa on muutenkin monia asioita joista ei edelleenkään kerrota ja uutisoida totuudenmukaisesti, voittajat kirjoittavat historian, se pitää myös muistaa aina kun historiasta puhutaan.

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että tämä julkaisu on poliittisesti sitoutumaton ja siksi myös sotahistoriaa käsittelevissä jutuissa pyritään puolueettomuuteen ja totuuden etsimiseen. Toisessa maailmansodassa kaikki merkittävät sotaan osallistuneet maat tekivät pahoja sotarikoksia, joista monet törkeät rikokset jäivät kokonaan tuomitsematta sodan jälkeen.

Saksa teki todella paljon väärää sodassa, mutta on myös kiistämätön fakta, että monia Saksan tekemäksi väitettyjä rikoksia ei ole tähän päivään mennessä pystytty täysin kiistattomasti todistamaan. Jotkut asiat historiassa on sellaisia, että niistä ei saa vapaasti keskustella saamatta jonkinlaista leimaa jos haastaa virallisen historiankirjoituksen.

Suomen ja Saksan yhteistyötä toisessa maailmansodassa kannattaa lähestyä Erkki Hautamäen tutkimusten kautta, jotka ovat tuoneet aivan uusia seikkoja esiin Talvisodasta ja Jatkosodasta sekä toisesta maailmansodasta muutenkin. Monet toisessa maailmansodassa tapahtuneet ja tapahtumattomat asiat vahvistavat enemmän Hautamäen tutkimuksia kuin ns. virallista historiankirjoitusta.

Suomi, kuten moni muukin valtio, olisi halunnut pysyä kokonaan erossa sodasta, mutta se ei sijainnin tai suurvaltojen geopolitiikan takia ollut mahdollista. Todella moni tosiasia viittaa siihen, että Suomi ns. myytiin Stalinille ennen Talvisotaa ja lopullinen myyjä ei ollut Saksa. 
Churchillin ja Stalinin salainen sopimus lokakuussa 1939 sinetöi Suomen kohtalon ja joutumisen sotaan, asia josta virallinen historiankirjoitus vaikenee täysin, vaikka asiasta löytyy todistusaineistoa jotka vahvasti viittaavat siihen. 

Suomen valtiojohdolle selvisi tuo asia ja siksi luottamus mm. Englantiin, Ranskaan ja USA:han meni kokonaan, kun olivat noin Suomen pettäneet, vaikka julkisesti esittivät olevansa Suomen puolella. Tuo asia oli todennäköisesti syy siihen miksi Suomi päätyi Saksan kanssa yhteistyöhön. Suomen valtiojohto sai todisteet tuosta petoksesta Saksalta ja sen lisäksi Saksa painosti Neuvostoliiton tekemään rauhan maaliskuussa 1940, kun Saksalle oli selvinnyt liittoutuneiden ja Neuvostoliiton olleen yhteistyössä jo ennen Talvisotaa.

Suomella oli tuolloin 1940/41 vaihtoehdot vähissä, Englanti, Ranska ja USA olivat korttinsa paljastaneet, kun heillä ei ollut mitään sitä vastaan, että Neuvostoliitto olisi Suomen vallannut, ja Saksan ansiosta oli tullut rauha 13.03.1940. Tuossa tilanteessa Suomen vaihtoehdot olivat jäädä lähes yksin ja odottaa hyvin todennäköistä Neuvostoliiton seuraavaa isoa hyökkäystä tai sitten hakea tukea ja iskuvoimaa Saksasta. Käytännössä ei juurikaan ollut muita vaihtoehtoja.

Tämä juttu käsittelee ainoastaan sitä, miksi Suomi liittoutui Saksan kanssa, joten tässä ei Jatkosodasta ja sodan taustoista sen enempää kirjoiteta. Vuodet 1939-1945 olivat hullua aikaa maailmassa ja siksi noista vuosista pitäisi kertoa mahdollisimman totuudenmukaisesti, eikä salailla mitään, jotta paremmin historiasta jotain oppisimme ja viisastuisimme. Jatkosodassa on kuitenkin merkille pantavaa, että Suomi ei esim. katkaissut Muurmannin rataa, ja se vain vahvistaa Erkki Hautamäen tutkimuksia, joissa kerrotaan syitä miksi Suomi toimi niin.

Tässä jutussa ei puolustella minkään maan tekemiä sotarikoksia, ainoastaan yritetään kaivaa totuutta esiin. Tuolloin Suomi joutui länsiliittoutuneiden pettämäksi ja nyt olemme samaan suuntaan luottomme laittaneet, ja esim. USA:lle antaneet lähes avoimen valtakirjan ja 15 tukikohtaa käyttöön Suomen maaperällä. Vuonna 1939 joutui Suomi suurvaltojen geopolitiikan uhriksi, onko nyt USA:lla ja kumppaneilla jalommat aatteet mielessä kuin tuolloin oli?

Tampereen Sanomat NetMagazine, kansan ja rauhan puolellaHuom: Arvoitukseksi jää, olisiko Saksa puuttunut Talvisotaan millään lailla, jos se ei olisi saanut selville länsiliittoutuneiden ja Neuvostoliiton olleen yhteistyössä jo ennen Talvisotaa.
Saksa toimi täysin omaa etuaan ajatellen, joten liikaa ei kannata myöskään Saksaa tässä asiassa kehua. 

Huom2: Arvoitukseksi myös jää, olisiko Talvisota voitu välttää Neuvostoliiton ehdottamilla aluevaihdoilla, vai oliko Suomen kohtalosta jo päätetty isommissa pöydissä. 

Huom3: Jutussa on Jatkosota ja Talvisota kirjoitettu isolla alkukirjaimella, vaikka monen äidinkielen lehtorin mukaan ne pitäisikin kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. 

Loppupäätelmä: Suomi liittoutui Saksan kanssa sen takia, koska länsiliittouma petti Suomen ja käytännössä ei ollut muita vaihtoehtoja. 
 

 

Aiheeseen liittyen:

Verkkosieppaus_6-12-2023_21028_www.tampereensanomat.fi.jpegTalvisota alkoi 84 vuotta sitten (Talvisodan salattu historia) | Tampereen Sanomat

 

Erkki Hautamäen kirjat Suomi myrskyn silmässä osa 1 ja osa 2 ovat yli 20 vuoden tutkimustyön tulos ja aivan liian vähälle huomiolle jääneet. Erkki Hautamäki teki valtavan työn totuuden saamiseksi päivänvaloon.

Alla lainaus tekstistä joka löytyy nykyisin ProKarelia (archive.org) sivulta.

"29.08.2005
ProKarelia

"SUOMI MYRSKYN SILMÄSSÄ"

Opetusneuvos, res. majuri Erkki Hautamäki on kirjoittanut kiinnostavan kirjan, Suomi myrskyn silmässä. Se tuo viime sotien ajalta esille asioita, joita ei ole tiedetty tai joista on vaiettu tai joista ei haluta kertoa mitään. Kirja muuttaa merkittävästi viime sotien historiankirjoitusta. – Toistaiseksi kysymys on hypoteesista eli siitä, mikä arvo annetaan niille papereille, joista on vain kopiot, sanoo Hautamäki.


Opetusneuvos Erkki Hautamäki

Suomi myrskyn silmässä ilmestyi ensin ruotsiksi, Finland i stormens öga –nimellä. Kirja perustuu pitkälle marsalkka Mannerheimin ns. S-32 -kansioon ja Marskin sodanaikaisen salaisen agentin Vilho Tahvanaisen kansiosta jäljentämään aineistoon.

- S-32 -kansio on Kekkosen aikaan tuhottu tai salattu perusteellisesti. Kirjan kääntäminen muille kielille on meneillään. Kirjasta julkaistaan toinen osa vuoden kuluessa. Siinä tuodaan yksityiskohtaisemmin esille todisteita ensimmäisenkin kirjan tapahtumista.

Vilho Tahvanainen oli marsalkka C.G.E. Mannerheimin luotettu erikoisagentti 1930-luvulta asti aina marsalkan kuolemaan 1951 saakka. Tahvanainen tutustui salaisten asiakirjojen sisältöihin, jotka marsalkka taltioi S-32 -merkinnällä varustettuun kansioon. Tahvanaisen teos, Erikoistehtävä, herätti syvää epäluuloa ja kirjan vahvaa tuomitsemista ilmestyessään vuonna 1970.

Erkki Hautamäen kirjan ruotsinkielisen version lähdetietojen tarkistamiseen ovat osallistuneet Uppsalan yliopiston tutkijat. Esipuheen ovat kirjoittaneet pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti, fil.maist Erkki Nordberg, ja Ruotsin puolustuskorkeakoulun professori Kent Zetterberg.

Erkki Hautamäki on syntynyt 1930. Hän toimi 1960-luvulla erikoistehtävässä Suomen pääesikunnassa ja Vuokatin urheiluopiston rehtorina 1970 – 1990. Hän on kansainvälisesti tunnettu urheilujohtaja ja Kekkosen ajan kriitikko ja keskustelija.

Keskeiset Suomea koskevat ja historiankirjoitusta muuttavat hypoteesit ovat kirjan pohjalta seuraavat:

- Churchill ja Stalin neuvottelivat yhteistyöstä monen rintaman sodasta Saksaa vastaan jo huhtikuusta 1939. Heinäkuussa sovittiin, että Saksan ja Neuvostoliiton hyökätessä Puolaan länsivaltojen sodanjulistus saa kohdistua vain Saksan toimenpiteisiin.

- 23.08.1939 Stalin ja Hitler solmivat ns. Molotov-Ribbentrop –sopimuksen. Sen salaisen lisäpöytäkirjan ns. intressipiiri-käsite ei tarkoittanut lupaa Baltian maiden tai Suomen valloittamiseen, vaan oikeutta vaatia strategisia tukikohtia sodan varalta.

- 15.10.1939 Stalinin ja Churchillin (liittoutuneet) välillä allekirjoitettiin sopimus, jonka ytimenä oli Saksan tuhoaminen sotilaallisesti ja taloudellisesti. Churchillin vanha suunnitelma Skandinavian operaatiosta hyväksyttiin.

- Jos se olisi toteutunut, liittoutuneet olisivat Suomen avun nimissä vallanneet Norjan ja Ruotsin, Neuvostoliiton samanaikaisesti vallatessa Suomen. Suomesta olisi tullut sotatanner ja Skandinaviasta yksi Saksan vastainen rintama. Churchill ja liittoutuneet siten myivät Suomen Venäjälle.

- Stalin pelasi samanaikaisesti Saksan ja liittoutuneiden liittolaisena. Hän tavoitteenaan oli saada liittoutuneet ja Saksa kuluttamaan voimansa keskinäiseen taisteluun ja sen jälkeen vallata heikko Eurooppa.

- Saksasta Stalin hankki ensin mekaanisen sodankäynnin uusinta aseistusta ja sen jälkeen Yhdysvalloista suunnattoman määrän sotamateriaalia Saksaa (ja Suomea) vastaan Lend-lease –tukena, jonka loppuselvitystä ei vieläkään ole tehty.

- Ruotsin ehdoton kauttakulkukielto liittoutuneiden joukoille osaltaan pelasti Suomen. Churchillin ja Stalinin sopimus salli Skandinavian ja Baltian maiden valtaamisen. Siihen liittyi pykälä, jonka mukaan rauhan tultua on vallatuille maille annettava itsenäisyys takaisin.

- Stalinin kenraalikuriirin noutaessa Churchillilta keskinäiseen sopimukseen liittyviä sotasuunnitelmia, Saksan ilmavoimat pakotti koneen laskeutumaan 09.02.1940. Miehistöä ja matkustajia kuulusteltaessa kaikki asiakirjat kuvattiin. Hitler sai tarkan tiedon liittoutuneiden hyökkäyssuunnitelmista monella rintamalla ja käynnisti mm. Norjan preventiivisen valtaussuunnitelman. Stalin ei tiennyt tietojen paljastuneen.

- Suomen talvisota ei loppunut Stalinin pelkoon länsivaltojen hyökkäysuhkasta Suomen puolustamiseksi, vaan Hitlerin maaliskuun alkupuolella.1940 Stalinille lähettämästä ukaasista, että sotatoimet Suomea vastaan on lopetettava tai Saksa pommittaa neuvostojoukkoja ja taistelee Suomen puolesta pyytämättä. Marski sai Hitleriltä tiedon ukaasista ja Suomea koskevat kopiot länsivaltojen ja Stalinin suunnitelmasta.

- Marskin ns. miekantuppi-päiväkäsky 09.07.1941 syntyi Hitlerin ukaasista ilmaista yksiselitteisesti Suomen sodankäynnin päämäärät tai Saksa ryhtyy ottamaan Suomea hallintaansa. Marsalkka Mannerheim oli ennen jatkosotaa joutunut suostumaan Stalinin salaisesti esittämiin vaatimuksiin, että Suomi ei mene Leningradiin tai Syvärin yli, eikä häiritse Sorkasta lähtevää välirataa.

Mikä oli motivaatiosi kirjan tekemiselle, Erkki Hautamäki?

- Tutkin Vilho Tahvanaisen kirjaa, mutta asia jäi 20 vuodeksi uinumaan. Mielestäni asia kannatti tutkia ja henkilökohtaisena tuntemuksena oli syyttömän miehen rehabilitointi. Miksei asioita tutkittu, olisi ollut 50 vuotta aikaa, vaan heitettiin romukoppaan? Mitä enemmän sukelsin kansainväliseen kirjallisuutteen ja asiapapereihin, aina vain enemmän löytyi tietoa, jotka vievät painopistettä S-32 -kansion asioiden ja papereitten tueksi, ei suinkaan niitä vastaan.

Mitkä ovat viimeaikaisia tietoja, jotka tukevat hypoteeseja?

- Lähinnä arkistojen salassapito. S-32 -kansio on salattu tai tuhottu. Suomalaiset ovat käyneet Moskovassa kääntymässä, mutta kaikki Stalinin ja NKDV:n arkistot ovat kiinni, ei sinne ole päässyt kukaan tutkimaan.

- Berliinistä lähtenyt viimeinen lentokone sisälsi Hitlerin salaisen arkiston. Amerikkalaiset ampuivat koneen alas Bayerissa, mitään ei jäänyt jäljelle, kaikki tuhoutui. Hitler kuulema meni aivan kalpeaksi kasvoiltaan ja sanoi, että siinä meni hänen viimeinen mahdollisuutensa todistaa, että asiat ovat toisin, mitä voittajat tulevat esittämään.

- Minulla on käytettävissä Tahvanaisen kaikki aineisto ja olen lukenut S-32 -kansion asiakirjat moneen kertaan. Marskin arkistoissa on vain pieni osa papereista, niissä ei ole mitään uutta. Sitten alkoi tietojen metsästys ja mosaiikkitaulun täydentäminen.

- Oli valkoisia läiskiä, jotka eivät voineet pitää paikkansa, tietoa täytyi olla. Sitä rupesi löytymään kopioina. Minulla oli työryhmä Ruotsissa. Matkustin Venäjällä, Saksassa, Eestissä, hankin kirjallisuutta, keskustelin ihmisten kanssa. On löytynyt kirjallisuutta, jota ei Suomessa juuri tunneta.

- Pariisin rauhansopimusta neuvoteltaessa suomalaiset eivät saaneet esittää mitään S-32 -kansioon liittyvää tietoa. Churchillin arkistot ovat kiinni ainakin vuoteen 2017. Nürnbergissä saksalaiset eivät saaneet puolustuksessaan esittää mitään Churchill-Stalin –aineistosta, sitä tietoa ei annettu myöskään syyttäjäpuolelle.

- Englannin pääsyyttäjä antoi vuonna 1985 lausunnon, että me syytimme täysin väärin Saksaa näistä asioista ja nyt meillä on uhkana mahdoton kommunistinen, bolsevistinen Eurooppa, jota me emme kenties pysty hallitsemaan, he hylkäsimme Hitlerin epätoivoiset rauhanpyynnöt. Niitä oli muuten yhteensä yhdeksän, eikä niitä tuotu esille, koska niitä pidettiin mielipuolen hommina, jonni joutavina.

Miksi länsivallat halusivat tuhota Saksan?

- Kun katsoo Churchillin teesejä vuodelta 1934, ei jää paljon epäilyksiä. Churchillin ja Rooseveltin vastaus oli suunnilleen, että Saksa on paljon vaarallisempi, siksi liittolaiseksi valittiin Stalin. Kyse oli sotilaallisesta ja taloudellisesta uhkasta. Talouskysymys oli vaarallisempi Englannille ja Ranskalle.

- Sumner Welles kävi maaliskuussa 1940 Italiassa, Saksassa, Ranskassa ja Englannissa. Henkilöt, joita hän tapasi, sanoivat suoraan, että heidät on pakotettu sotaan, mitään rauhanehdotuksia ei hyväksytä. Sen mukaiset ohjeet annettiin Puolallekin. Kyllähän se Saksa ajettiin pakkorakoon.
Jo I maailmansodan ehdot olivat järkyttävät.


Miten olisi käynyt, jos liittoutuneiden Skandinavia-suunnitelma oli toteutunut?

- Suomesta ei olisi jäänyt mitään, se olisi ollut loppu. Marskin mielestä niin valitettavia ilmiöitä kuin paikan päällä saattoi ollakin, Saksan suorittama Tanskan ja Norjan miehitys pelasti osaltaan Suomen. Ruotsi pelasti Suomen kieltämällä ehdottomasti kauttakulun.

- On väärin syyllistää ruotsalaisia, sillä he näkivät kokonaistilanteen. Kuningas Kustaa V sai henkilökohtaisesti Hitleriltä vakuutuksen, ettei Saksalla ole mitään vaatimuksia, jos Ruotsi pysyy puolueettomana ja toimittaa malmia kuten ennenkin. Kuningas sai myös tietää liittoutuneiden suunnitelmista.

Lähde: ProKarelia (archive.org)
 

Myös Jukka Nevakiven kirja vahvistaa monia Erkki Hautamäen tutkimuksia.

"Nevakivi tyrmää Ylikankaan teesit talvisodan päättymisestäTalvisodan historiasta tehdään jatkuvasti uusia tulkintoja. Samaten tutkijoiden kiistat tulkintojen yksityiskohdista jatkuvat. Tuorein tapaus koettiin torstaina, kun poliittisen historian professori Jukka Nevakivi julkaisi uusimman teoksena.


Julkistamistilaisuudessa hän tyrmäsi varsin selkeästi professori Heikki Ylikankaan esittämät teesit talvisodan päättymisestä.

Ylikangas on esittänyt, että Suomen johto teki rauhan Saksan patistamana. Herman Göring oli ilmoittanut suomalaiselle viestintuojalle Saksan aloittavan pian sodan Neuvostoliittoa vastaan. Suomea kehotettiin tekemään rauha millä ehdoin tahansa, sillä myöhemmin Suomi saisi kaiken takaisin korkojen kera.

Nevakivi korosti, että helmi-maaliskuun taitteessa 1940 Suomessa ei voitu uskoa, että Saksa voittaa suursodan. Hänen mielestään olisi ollut uskomatonta, jos vastuulliset johtajat olisivat ajatelleet näin. Tässä yhteydessä hän puhui jo syyntakeettomuudesta.

Nevakivi muistutti myös, että länsivaltojen esittämä apu oli bluffia. Lisäksi länsivallat eivät pystyneet takaamaan Puolaa saatikka Suomea. Näin ollen Karjalaa ei olisi läntisellä avulla saatu takaisin, kuten Ylikangas on esittänyt.

Nevakivi on tehnyt uudistetun laitoksen vuonna 1972 ilmestyneestä, jo klassikoksi muodostuneesta teoksestaan Apu, jota ei pyydetty. Uudistetun laitoksen henkeä kuvaa hyvin, että sen nimi on Apu, jota ei annettu.

Taustalla Ruotsin malmivarat

Nevakivi sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että Suomelle esitetty tarjous läntiseen liittokuntaan yhtymisestä oli siis poliittista bluffia. Länsi oli käytännössä kiinnostunut vain siitä, etteivät Ruotsin malmivarat pääse Saksaan.

Länsiliittoutuneilla oli suunnitelmia, joilla joukkoja lähetettäisiin Suomeen. Nämä interventiohankkeet auttoivat Nevakiven mukaan Suomea vain poliittisesti. Neuvostojohtaja Josif Stalin nimittäin pelkäsi lännen väliintuloa.

Nevakiven mukaan Stalinille selvisi, että Neuvostoliiton oli hoidettava suhteet Suomen kanssa niin kauan kuin Saksa oli kiinni länsirintamalla. Maaliskuussa tehty välirauha oli siten tervetullut Stalinille.

Nevakivi yhtyy myös niihin arvioihin, joiden mukaan materiaalipula ja tappiot olivat Suomessa nousseet maaliskuussa jo niin suuriksi, ettei Suomi olisi kestänyt kuukauttakaan.

Nevakivi on myös varma, että vaikka lännestä olisi tullutkin joukkoja Suomeen, ei esimerkiksi Britannian ja Neuvostoliiton välille olisi syntynyt sotaa.

Yhdysvallat petti

Aiemmassa teoksessaan Nevakivi jätti Yhdysvaltojen osuuden talvisotaan hyvin vähälle huomiolle, koska talvisodan aikana Yhdysvallat oli vielä puolueeton. Nevakiven löytämät uudet arkistotiedot asettavat Yhdysvallat kuitenkin uuteen asemaan.

Hän itse asiassa luonnehtii Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön arkistojen tietoja pöyristyttäviksi. Ne paljastavat, että Yhdysvaltain hallituksen politiikka oli aivan ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa.

Arkistotietojen mukaan Yhdysvallat viivytteli, esti ja jopa kielsi asetoimituksia Suomeen. Suomeen jäi viivyttelyjen vuoksi tulematta mm. 40 Brewster-hävittäjää. Myös Suomelle luvattu 150 miljoonan dollarin jälleenrakennuslaina peruttiin.

Samaan aikaan Yhdysvallat osti Neuvostoliitosta kultaa ja rahoitti sillä sotamateriaalin ja lentobensiinin vientiä Neuvostoliittoon. Näistä kuvioista on aiemminkin ollut tietoa, mutta nyt Nevakivi on saanut ne "hevosen suusta" eli alkuperäisistä lähteistä.

Selityksenä Yhdysvaltojen käyttäytymiselle olivat syvät ristiriidat sisäpolitiikassa. Franklin Roosevelt valmistautui kolmannelle kaudelleen. Hänen oli tyynnyteltävä myös niitä piirejä, jotka vastustivat sekaantumista Euroopan asioihin.

Kaikkinensa Nevakivi piti melkoisena puutteena sitä, että Suomessa on vanhastaan totuttu pitämään talvisotaa kansallisena tapahtuma.

Päinvastoin hänen mielestään talvisodalla oli monia ja taas monia kansainvälisiä yhteyksiä. Nevakivi ehdottikin, että pitäisi tehdä laaja tutkimus talvisodan kansainvälisistä yhteyksistä.

STT-MH
7.4.2000"

Lähde: Nevakivi tyrmää Ylikankaan teesit talvisodan päättymisestä (verkkouutiset.fi)

Tämä teksti oli vuosia sitten erään sotaveteraanipiirin kotisivuilla.

"Moskovassa toimineen sotilasasiamiehen U.A.Käkösen kertomus 28.marraskuulta 1939 on mielenkiintoinen. Majuri Somerto ja kapteeni Käkönen menivät tapaamaan Englannin sotilasasiamiehiä keskustellakseen heidän kanssaan Suomen tilanteesta. Muut sotilasasiamiehet olivat “virkamatkoilla” - ainoastaan ilma-asiamies majuri Hallowell oli paikalla.

Majuri ei noussut edes tuoliltaan tervehtimään. Toivotti vain “Hallo”. Suomalaiset kysyivät tietoja. Jalat kirjoituspöydällä ja tuolillaan kiikkuen majuri totesi keskustelun päätteeksi: ” - Englannilla on tärkeämpääkin tekemistä, kuin turhan arvioinnin suorittaminen. Suomen kohtalo on ratkaistu parissa viikossa ja Suomi valtiona pyyhitty jo pois kartoilta”.

Edellä oleva ei vaikuta puolettoman, vaan pikemminkin Suomelle vihamielisen valtion käytöstavat unohtaneen edustajan lausumalta, mikä tukee näkemystä siitä, että Britannia katsoi Suomen kuuluvan Baltiaan ja siten Nl:n miehitettäviin maihin. Britannia oli ilmeisesti Suomen todellinen vihollinen ilman sodanjulistusta jo syksyllä 1939, samoin kuin Yhdysvallat. Tämän on mm. professori Nevakivi osoittanut."

Lähde: internet

Mielenkiintoinen teksti Suomenhistoriaa.blogspot-sivulla.

"Sotasyyllisyyden purku ja maineen palautus

Sotasyylliset ja asekätkijät eivät menettäneet kunniaansa. Silti jälkipolville ja historian lehdille on jäänyt ruma tahra, joka on säilynyt jo usean sukupolven ajan. Nykypolven on vapauduttava tästä syyllistämisestä ja totuus on yhteisesti vahvistettava. Väärin tuomittujen ja heidän perillistensä oikeusturvan ja kunnian palauttamisesta tulee tiedottaa mahdollisimman tehokkaasti sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tosiasioihin pohjaava kansakunnan syyllisyyden historiallinen purkaminen on kuitenkin suomalaisten itsensä vastuulla. Aloitetta siitä ei voida siirtää Suomen ulkopuolelle. Suomen sotasyyllisyyden asiallinen arvioiminen on nyt tutkimuksen keinoin mahdollista.

Sotasyyllisyysprosessiin johtanut ulkoinen kulku ja itse prosessi ovat olleet kauan tunnettuja. Talvisota oli pitkälti Churchillin luomus. Englanti, Ranska ja NL tekivät salaisen sotasopimuksen 15.10.1939. Kaikki pikku valtiot, mukaan lukien Suomi, oli tarkoitus uhrata Hitlerin Saksan tuhomaiseksi. Suomen käymä talvisota oli kolmivaltaliittouman (Englanti, Ranska, Neuvostoliitto) operaatio, joka liittyi Churchillin ja Stalinin salaiseen sotasopimukseen 15.10.1939. Sopimuksen mukaisesti Saksaa vastaan tehtävää hyökkäystä varten muodostettaisiin neljä saarrostavaa rintamaa: M=Ranskan ja Englannin rintama, S=Balkanin rintama, E=Neuvostoliiton rintama ja N=Skandinavian ja Baltian rintama.

Presidentti Urho kekkonen totesi Finlandia-talolla 28.11.1977 näin:
”Aikaa sodan päättymisestä on kulunut niin paljon, että meidän on yksin oman sieluntilamme vuoksi otettava rehellisen tarkastelun kohteeksi myös tämä asia, joka aikoinaan vaikutti varsin järkyttävällä tavalla Suomen yleiseen mielipiteeseen. Meidän on päästävä niin lähelle tätä arkaa asiaa, että se ei vaivaa liikkumistamme kun kiven siru sukassa.”"

Lähde: Suomen historia: Kansakunnan sijaiskärsijät – syyttöminä tuomitut (suomenhistoriaa.blogspot.com)

 

31.03.2024Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!
06.02.2024Ehdotus presidentinvaaleihin, kirjoita äänestyslippuun: JFK
05.02.2024Ensin puukkoa selkään ja sen jälkeen leipää kassista
03.02.2024Oletko sinäkin joskus väsähtänyt moniin maailman valheisiin?
02.02.2024Markku Uusipaavalniemi ja totuus rahasta osat 1-3
01.02.2024Kuka nostaa Suomen montusta?
31.01.2024THL ei ota vastaan kansalaisten puheluita koronarokotehaitoista
30.01.2024DCA-keskustelu Turku 13.1.2024
29.01.2024Suomen presidentinvaalit 2024 on illuusio demokratiasta
27.01.2024Presidentinvaaleista puuttuu yksi erittäin tärkeä asia

Siirry arkistoon »